Strzelaj z Piątkami

Łuk tradycyjny

Konkurencja pozwala zapoznać się z bronią używaną przez tysiąclecia i skuteczną aż po dziś dzień. Strzelamy do tarczy, zdobywając punkty i ciesząc się z każdej dziesiątki. Ktoś powie „nudno”, ale niektórym nie mieści się w głowie, by mogli wymierzyć do zwierzęcia bądź człowieka, nawet symbolicznych. I słusznie.

Leave a Comment